alt8
alt8

Impact Hub – Accountable

More than numbers. Impact Hub globally connects and supports starting entrepreneurs who strive for a just and sustainable world. When we designed the 2017 Impact Report for their Amsterdam Hub, we focused on collectivity, drive and development. The result is a magazine for internal and external use that highlights the inspiring stories of people who actually make an impact.
Voorbij de cijfers. Wereldwijd verbindt en ondersteunt Impact Hub startende ondernemers die rechtvaardigheid en duurzaamheid nastreven. Bij het ontwerpen van het Impact Report 2017 voor hun Hub in Amsterdam, richtten we ons op collectiviteit, gedrevenheid en ontwikkeling. Het leidde tot een tijdschrift voor intern en extern gebruik waarin de inspirerende verhalen centraal staan van mensen die echt een verschil maken.