– Becoming Futurists

Meaningful futures. Tessa Cramer’s PhD dissertation about the evolving futurist profession has an optimistic message: the future belongs to all of us, and we can learn how to use it. This positive, forward-looking vision is reflected by the bright yellow colour in the book design and by the table of contents on the cover. Black rectangles in the text suggest absence and new beginnings while large blank spaces become a canvas on which to project our imagination.

Toekomstige betekenissen. Tessa Cramers PhD dissertatie over de opkomst van de futuristen als beroepsgroep heeft een optimistische boodschap: de toekomst is van ons allemaal, en we kunnen haar leren gebruiken. Deze positieve, vooruitziende visie wordt gesignaleerd door het heldere geel in het boekontwerp en de inhoudsopgave op de omslag. Zwarte vlakken in de tekst suggereren afwezigheid en een nieuw begin terwijl grote witruimtes werken als het doek waarop we onze verbeelding projecteren.

book detail
book detail
book detail text
book detail side
book detail tekst images
book cover