– Connecting Treasures

Keep your memories close. Elle Aime crafts high-quality jewellery in a modular system that connects old and new treasures, adjustable for every moment and occasion. Inspired by images from vintage jewellery, Alt8 upgraded their visual style to highlight the quality of their products. Cherish your memories and don’t stop making new ones.

Photography by: Stuart Acker Holt

Je herinneringen altijd bij je. Elle Aime vervaardigt hoogwaardige sieraden in een modulair systeem dat oude en nieuwe schatten schakelt, net waar het moment om vraagt. Geïnspireerd door beelden van vintage sieraden verrijkten we hun visuele stijl om de kwaliteit van hun producten te benadrukken. Koester je herinneringen en blijf nieuwe maken.

Fotografie door: Stuart Acker Holt

elle aime necklece
elle aime neckleces with pendant
elle aime connector
elle aime paradise bird pendant
elle aime evil eye pendant
elle aime neckleces
elle aime neckleces