– Craftmanship and quality

Dedication to design.  Founded in 1981, HUMANOID is a heritage brand that has stayed true to its uncompromising and offbeat beginnings. For its 40-year anniversary, Alt8 curated HUMANOID’s brandbook concept, that celebrates the characteristics of their customers: independent, free spirited, conscious, curious and genuine. We combined fashion photography with inspiring quotes, details and images to create a sense of movement, a larger story that embraces the brand’s history as well as its constant development.

Trouw aan design. Het in 1981 opgerichte HUMANOID is een iconisch merk dat hun compromisloze en onconventionele oorsprong niet verloochent. Voor hun veertigjarige jubileum overzag Alt8 het HUMANOID brandbook concept, waarin het onafhankelijke, vrijzinnige, bewuste, nieuwsgierige en oprechte karakter van hun klanten wordt gevierd. We combineerden modefotografie met inspirerende quotes, details en beelden om een gevoel van beweging te creëren, een groter verhaal dat zowel de geschiedenis als de voortdurende ontwikkeling van het merk omvat.