– Future Atlas

The future belongs to everyone. Visionary futurist Tessa Cramer combines science & design, nature & technology, and ratio & intuition to help organizations and individuals shape the future. Alt8 created Cramer’s present identity, including a logo that stresses connectivity and direction, and an icon based on the rosette. This intruiging ancient motive returns throughout the identity, including the website, newsletter, presentation template and compliments card.

tessacramer.com

De toekomst is van iedereen. Visionaire futuroloog Tessa Cramer combineert wetenschap & design, natuur & technologie, en ratio & intuïtie om organisaties en individuen te helpen de toekomst vorm te geven. Voor het heden creëerde Alt8 Cramers identiteit, waaronder een logo dat verbinding en richting beklemtoont, en een icoon gebaseerd op de roset. Dit intrigerende eeuwenoude motief komt onder andere terug in haar website, nieuwsbrief, presentatie template en compliments card.

tessacramer.com