– Nobody needs a watch

Who keeps track of time? The watches made by LEFF Amsterdam have an extraordinary physicality about them. Time becomes tangible in careful craftmanship and raw materiality Alt8 incorporates this realness in the identity they are designing for LEFF AMSTERDAM. This photoshoot in collaboration with Crafters & Drifters is one of the first executions of this new identity. Images of personal presence and carefully orchestrated nonchalance illustrate the luxury of leisure.

Wie houdt de tijd in de gaten? De horloges van LEFF Amsterdam hebben iets fysieks dat ze bijzonder maakt. Tijd wordt tastbaar in rauwe materialiteit en zorgvuldig vakmanschap. Alt8 verwerkte deze echtheid in de identiteit die ze voor LEFF ontwerpt. Deze fotoshoot in samenwerking met Crafters & Drifters is een van de eerste uitingen voor haar nieuwe identiteit. Beelden van persoonlijke aanwezigheid en zorgvuldig geregisseerde nonchalance illustreren de luxe van vrije tijd.