– Restaurant on the quiet

Hush-hush. Artist and chef cook Simon the Boer ran a very popular restaurant that received stellar revues from guests and food critics alike. Weary of the complex relationship with bloggers and rating websites, he preferred a more exclusive approach, serving only 12 guests a night, 3 nights a week. The identity we designed reflects his wish to be Amsterdam’s best-kept secret.

Niet doorvertellen. Kunstenaar en chef-kok Simon de Boer runde een populair restaurant dat fantastische beoordelingen kreeg van gasten en experts. Moe van de complexe verhouding met bloggers en rating websites koos hij voor hij een exclusievere aanpak door nog maar 12 couverts per avond aan te nemen, drie avonden per week. We ontwierpen de identiteit vanuit zijn wens het best bewaarde geheim van Amsterdam te blijven.

qt restaurant special dices
qt restaurant special dices
qt restaurant special dices
website frontpage
detail restaurant card
front of the restaurant