– Sustainable innovation

Global impact. Impact Hub Amsterdam are part of world-wide network that supports entrepreneurs and innovators who want to contribute to a sustainable society and economy. They offer them advice, a large network and tools to start or expand their business. For Impact Hub’s new website, Alt8 builds on the crisp, richly illustrated identity they developed for their year reports, adding clear navigation and a sense of concentration by letting content settle as soon as you stop scrolling.

Impact hub Amsterdam

Wereldwijde impact. Impact Hub Amsterdam is onderdeel van een wereldwijd netwerk dat ondernemers en vernieuwers ondersteunt die bijdragen aan een duurzame samenleving en economie. Ze krijgen advies aangeboden, een breed netwerk, en middelen om een onderneming te starten of uit te breiden. Voor de nieuwe website van Impact Hub werkt Alt8 door op de identiteit die ze eerder ontwikkelden voor hun jaarrapport. Ze voegen een heldere navigatie toe en een gevoel van focus doordat de content zich nog wat samentrekt zodra je stopt met scrollen.

Impact hub Amsterdam