– What’s in your cup shoot

In the mood for tea. To convey the adventurous, soothing or stimulating tastes of Teastreet’s many pure and blended teas, Alt8 realised a photoshoot that captures their various moods. In a style that is both intimate and clear, we looked for experiences like alertness, joy, relaxation or reflection that can be associated with a really good cup of tea.

Photography by Liza Wolters

In de stemming. Om de avontuurlijke, kalmerende of opwekkende smaken van Teastreets vele pure en samengestelde theeën te verbeelden, realiseerde Alt8 een fotosessie die hun verschillende stemmingen tot uitdrukking brengt. In een intieme maar heldere stijl zochten we naar ervaringen als alertheid, vreugde, ontspanning of reflectie die horen bij een echt goede kop thee.

Fotografie door Liza Wolters

photo of a woman hugging a statue
foto of a woman in garden
photo hands holding cup behind back
foto of woman in grass
photo of woman with tea spoons
photo of woman enjoying a cup of tea
photo of woman standing in front of a bush
photo of a woman standing against a bush