– Accountable

Make change happen. Many entrepreneurs aspire to contribute to a more sustainable, equal world, but how to effectively make a difference? Impact Hub facilitates startups on a mission with a global network, business advise, working space, events and support in over hundred cities across the world. Alt8 incorporates their drive and focus on human potential into design for reports, brochures, posters and their websites.

Zorg voor verandering. Veel ondernemers willen bijdragen aan een duurzamere, eerlijkere wereld, maar hoe maak je echt een verschil? Impact Hub faciliteert startups met een missie met een mondiaal netwerk, zakelijk advies, werkruimte, evenementen en ondersteuning in meer dan honderd steden wereldwijd. Alt8 vertaalt hun passie en oog voor menselijk potentieel naar ontwerpen voor rapporten, brochures, posters en websites.

impact hub Amsterdam report detail