– Alter ego

Have it both ways. The new website of photographer Liza Wolter’s combines her two identities: the artist and the commissioned photographer. We designed a website that incorporates the fragmented spirit of Liza’s work.

Van twee walletjes eten. De nieuwe website van fotograaf Liza Wolters combineert haar beide identiteiten: de kunstenaar en de fotograaf in opdracht. We ontwierpen een site die recht doet aan het fragmentarische karakter van Liza’s werk.