– Dutch Fashion?

An exploration of myths and meanings. This ‘cheap’ book about Dutch fashion and contemporary Dutch (cliché) identity mainly uses red, white and blue – the colours of the Dutch flag. Opening the book feels like entering a body. Each page has a patch of skin for a background, with chapter heads like scars in the middle of the page, and captions in the text like pimples. Cost effectiveness shows in the economic use of colours and patterns; the text is aligned on both sides for optimal use of available space and the book is designed in the shape of a ledger.

Een verkenning van mythen en betekenissen. Dit ‘goedkope’ boek over de Nederlandse mode en de hedendaags Nederlandse (cliché) identiteit gebruikt vooral rood, wit en blauw. Wanneer je het opent, voelt het alsof je een lichaam binnendringt. Elke pagina heeft een stuk huid als achtergrond, met hoofdstuktitels als littekens midden op de pagina en bijschriften die als pukkels in de tekst drukken. Spaarzaamheid blijkt uit economisch gebruik van kleuren en patronen; de tekst is aan beide kanten uitgelijnd om de ruimte optimaal te benutten en het boek heeft de vorm van een kasboek.

front and backcover
book detail from front and backcover
page number details