– Postscriptum

Photographic memory. Contemporary photographers created new images with the old cameras of famous Dutch photographers. The outcome was presented in the magazine PS-Camera and an exhibition in museum Hilversum. The magazine is designed to be a tribute to previous generations of photographers, old techniques, traditions and innovations.

Fotografisch geheugen. Hedendaagse fotografen maakten nieuw beeld met de oude camera’s van beroemde Nederlandse fotografen. Het resultaat werd gepresenteerd in het tijdschrift PS-Camera en een tentoonstelling in museum Hilversum. Het magazine is ontworpen als eerbetoon aan eerdere generaties fotografen, oude technieken, tradities en innovaties.

newspaper front and back cover with suitcase
detail newspaper front and back cover with suitcase
newspaper detail
newspaper photography Eva Besnyo